Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wybory do Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zgodnie z postanowieniami Statutu JSW S.A. oraz Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej JSW S.A. wybieranych przez pracowników, Rada Nadzorcza JSW S.A. w dniu 26.01.2015 r. zarządziła przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej JSW S.A. na IX kadencję z wyboru pracowników oraz powołała Centralną Komisję Wyborczą JSW S.A. i Okręgowe Komisje Wyborcze do ich przeprowadzenia.


Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w dniu 27.02.2012 r. uchwałą nr 3 ustaliło, że Rada Nadzorcza JSW S.A. liczy 12 członków, w związku z czym zgodnie ze Statutem JSW S.A. wybór dokonywany przez pracowników dotyczy czterech (4) członków Rady.
W dniu 02.02.2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Centralnej Komisji Wyborczej JSW S.A. na którym dokonano wyboru jej Prezydium oraz podjęto uchwały dotyczące m.in:

  • ustalenia daty wyborów na dzień 19.03.2015 r.
  • ustalenia terminów wydawania druków zgłoszeń od 05.02.2015 r. do 16.02.2015 r.
  • ustalenia terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów od 03.03.2015 r. do 05.03.2015 r.
  • ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej JSW S.A.,
  • ustalenia kalendarza wyborczego,
  • ustalenia zakresu uprawnień kandydatów na członków Rady Nadzorczej JSW S.A. dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej na terenie zakładów JSW S.A.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w załączniku.