Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

W siedzibie WUG o górniczych przepisach

Informujemy, że w dniu 11 lutego br. Władze Wyższego Urzędu Górniczego z Wiceprezesem Wojciechem Magierą na czele spotkały się z przedstawicielami spółek górnictwa węgla kamiennego.

 


Do spotkania doszło w odpowiedzi na inicjatywę legislacyjną spółek węglowych, skierowaną w pismach z dnia 11 stycznia br. do Ministra Energii i Ministra Rozwoju, do wiadomości Prezesa WUG, a ponadto potrzebę przyspieszenia prac nad zmianą przepisów ruchowych w aspekcie niepodnoszenia kosztów wydobycia węgla. Taka potrzeba została zgłoszona przez Prezesów spółek węglowych na spotkaniu w WUG w dniu 3 lutego br., na którym Prezes WUG Mirosław Koziura zapewnił, że nadzór górniczy jest gotowy do podjęcia rozmów na temat propozycji dotyczących zmian przepisów.

Jednym ze szczegółowych tematów narady była analiza przepisów dotyczących wymagań dla stosowanych w ruchu zakładów górniczych maszyn, urządzeń, tworzyw sztucznych, materiałów oraz stosowanych technologii i zakresu działania rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego.

Po przywitaniu uczestników spotkania i krótkim wprowadzeniu przez Wiceprezesa WUG, Z-ca Dyrektora Departamentu Energomechanicznego zaprezentował uczestnikom aktualny stan prawny, dotyczący przedmiotowej  tematyki.
Następnie przedstawiciel JSW S.A. przedstawił uczestnikom spotkania genezę i historię inicjatywy legislacyjnej spółek węglowych, w wyniku której w pierwszym półroczu 2014 r. podjęły one wspólne prace nad przygotowaniem propozycji zmian w projektach nowych przepisów. Celem  tych działań było stworzenie podstaw prawnych dla znaczącego obniżenia kosztów funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, zwiększenia jego efektywności i konkurencyjności, przy zachowaniu miejsc pracy i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie poprawa jakości przepisów górniczych. 

Przedmiotem tych prac były projekty trzech procedowanych od 2012 r. rozporządzeń Ministra Gospodarki:

  • w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
  • w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego,
  • w sprawie ratownictwa górniczego.

Wnioskiem z wystąpienia przedstawiciela JSW S.A. była konieczność jak najszybszego powrotu do procedowania przedmiotowych przepisów w oparciu o projekty spółek węglowych i wydanie nowych przepisów przez właściwego ministra nie później niż do dnia 1 stycznia 2017 r. Kolejno, przedstawiciele pozostałych spółek górnictwa węgla kamiennego prezentowali swoje stanowisko, w konkluzji jednoznacznie spójne ze stanowiskiem JSW S.A.

Podsumowując spotkanie Wiceprezes WUG Wojciech Magiera zadeklarował poparcie dla inicjatywy legislacyjnej spółek węglowych i wolę powrotu do szczegółowej analizy aktualnie procedowanych projektów przepisów byłego Ministra Gospodarki w oparciu o projekty spółek węglowych, warunkując to rozwiązanie brakiem przeciwskazań prawnych i zgodą Rządowego Centrum Legislacji. Jednocześnie Wiceprezes WUG stwierdził, że informacja w przedmiotowej sprawie zostanie przekazana uczestnikom spotkania do końca lutego br.