Artykuł archiwalny

W Pszczynie powstanie klasa górnicza

Najlepsi absolwenci Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie będą mogli liczyć na pracę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Dzisiaj tj. 16 kwietnia Starosta Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza podpisał z Jarosławem Zagórowskim Prezesem JSW oraz Arturem Wojtków, Zastępcą Prezesa Spółki porozumienie dotyczące współpracy i kształcenia uczniów technikum w zawodzie technik mechatronik. Porozumienie zakłada, że uczniowie technikum będą odbywać praktyki w zakładach JSW, a najlepsi absolwenci  będą mogli liczyć na zatrudnienie.

Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej to nie pierwsze porozumienie dotyczące kształcenia absolwentów szkół górniczych, którzy mogą później znaleźć zatrudnienie w zakładach Spółki. Podobne umowy JSW zawarła już z miastem Jastrzębie-Zdrój, gminami Pawłowice oraz Ornontowice.

- Spółka inwestuje w coraz bardziej nowoczesne maszyny i urządzenia, które wymagają  specjalistycznych kompetencji – mówił Jarosław Zagórowski, Prezes JSW podczas uroczystości podpisania porozumienia. – Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę pana starosty. Porozumienie przynosi bowiem korzyści dla wszystkich stron – z jednej Spółka zyska świetnych fachowców, z drugiej strony – absolwenci pszczyńskiego technikum będą mogli liczyć na zatrudnienie.

Na zdjęciu od lewej: Artur Wojtków, Zastępca Prezesa JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Zagórowski, Prezes JSW, Paweł Sadza, Starosta Powiatu Pszczyńskiego oraz Wicestarosta Henryk Kolarczyk.

Fot.: Agnieszka Materna