Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Uprawnieni do emerytury

Jastrzębska Spółka Węglowa zatrudnia obecnie 26 356 osób. Według stanu na 31 grudnia 2014 roku 1372 osoby mają już uprawnienia emerytalne. Zaledwie 208 pracowników zadeklarowało chęć odejścia na emeryturę. Prognozuje się, że w 2015 roku uprawnienia emerytalne nabędzie kolejnych 1140 osób.


78 osób posiadających uprawnienia emerytalne jest objętych ochroną związkową. Ze 103 oddelegowanych na stałe działaczy związkowych, 23 z nich ma już uprawnienia emerytalne. 

W JSW działa 50 organizacji związkowych.

1.    ZOK NSZZ „Solidarność”  JSW S.A.,  
2.    ZZ „Solidarność Pracowników JSW ”,
3.    ZZ „Solidarność Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Borynia”
4.    NSZZ „Solidarność „Jas-Mos” z siedzibą przy KWK „Jas-Mos”
5.    ZZ „Solidarność Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Pniówek”
6.    ZZ „Solidarność” Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Krupiński”
7.    Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A.  (KWK „Zofiówka")
8.    ZZG JSW S.A. „Borynia”
9.    ZZG JSW S.A. „Budryk”
10.    ZZG JSW  S.A. „Jas-Mos”
11.    ZZG JSW S.A. „Krupiński”
12.    ZZG JSW S.A.  „Zofiówka”
13.    ZZG JSW S.A. „Pniówek”
14.    ZZG JSW S.A. ZLM
15.    ZZG JSW S.A. ( KWK „Krupiński”)
16.    ZOK   ZZG w Polsce  JSW  S.A.   KWK „Pniówek”
17.    ZZ  „Kadra” Pracowników JSW S.A.
18.    ZZ  „Kadra” JSW S.A. KWK „Borynia”
19.    ZZ  „Kadra” KWK „Jas-Mos”
20.    ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Krupiński w Suszcu
21.    ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Pniówek”
22.    ZZ „Kadra”  JSW S.A. KWK „Zofiówka”
23.    ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”  w Knurowie (Ruch Szczygłowice)
24.    ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów
25.    ZZ „Kadra” JSW S.A. ZLM
26.    ZZ Pracowników Technicznych i Administracyjnych przy KWK „Budryk”
27.    ZZK  „Solidarność 80” w Jastrzębiu Zdroju   ( KWK „Jas-Mos”)
28.    ZZK „Solidarność 80” KWK „Borynia’  w Jastrzębiu Zdroju
29.    ZZ ”Kadra-Solidarność 80” JSW S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu
30.    ZZ „Kadra-Solidarność 80” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
31.    ZZ Pracowników Dozoru i Administracji JSW S.A. KWK „Krupiński”
32.    ZOK ZZ Kontra” przy JSW S.A
33.    ZZ „Kontra” – Konfederacja z siedzibą przy KWK „Pniówek”
34.    ZOK NSZZ „Solidarność 80”JSW S.A z siedzibą w KWK „Pniówek”
35.    ZOK ZZRG w Polsce przy JSW S.A. (KWK „Pniówek”)  
36.    Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80”  JSW S.A.  (KWK „Pniówek”)
37.    Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80” JSW S.A. z siedzibą w KWK „Budryk”
38.    WZZ „Sierpień 80” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” JSW S.A.
39.    ZOK ZZ „Przeróbka” JSW S.A. (KWK „Borynia”)   
40.    ZZ „Przeróbka” JSW S.A. z siedzibą w KWK „Jas-Mos”.   
41.    ZZ  Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy JSW S.A. (KWK „Pniówek”).      
42.    ZOK ZZMWK w Polsce (KWK „Borynia”)
43.    Wolny Autonomiczny Związek Zawodowy JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach
44.    ZZ „Jedność”  z siedzibą w KWK „Budryk”
45.    ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. KWK „Krupiński”
46.    ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” (R.Szczygłowice)
47.    ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Budryk”
48.    Związek Zawodowy „Wsparcie” JSW S.A. KWK „Budryk”
49.    Związek Zawodowy „Porozumienie” Pracowników JSW S.A. (KWK „Krupiński”)
50.    Związek Zawodowy „ZaGór” JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Budryk”