Artykuł archiwalny

Transmisja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. po przerwie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach do dnia 1 grudnia 2016 roku do godz. 12:00 w związku z tym przekazujemy szczegóły dotyczące transmisji internetowej obrad NWZ.

Transmisja online  rozpocznie się wraz ze startem NWZ planowanym na godzinę 12:00 i będzie dostępna pod adresem: JSW NWZ

Nagranie transmisji wideo z NWZ będzie dostępne na stronie internetowej spółki w zakładce: Walne Zgromadzenie