Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Spotkanie z prezesami zarządów spółek górnictwa węgla kamiennego

Informujemy, że w dniu 3 lutego br. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura spotkał się z prezesami zarządów spółek górnictwa węgla kamiennego.

fot. WUG


Podczas narady przedstawiono trendy w  bezpieczeństwie pracy poszczególnych przedsiębiorców w kontekście zmian zachodzących w całym polskim górnictwie. W przeliczeniu na tysiąc osób zatrudnionej załogi w ostatnich dwóch latach najlepsze efekty w tym zakresie uzyskały: Tauron Wydobycie S.A., JSW S.A. i  KW S.A.

Dyrektorzy departamentów merytorycznych WUG zaprezentowali uczestnikom spotkania działania nadzoru górniczego: w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem parametrów jakościowych aparatów ucieczkowych KA-60, nawiązywania współpracy i łagodzenia konfliktów interesów przedsiębiorców górniczych z samorządami lokalnymi przez zespoły porozumiewawcze (powoływane przez dyrektorów OUG) oraz w rozwijaniu przewozu załogi  przenośnikami taśmowymi.

Przedsiębiorcy górniczy zadeklarowali zainteresowanie projektem badawczym na opracowanie nowej konstrukcji aparatów ucieczkowych z butlą tlenową, o uruchomienie którego zabiega nadzór górniczy. Ponadto zgłosili potrzebę przyspieszenia prac nad zmianą przepisów ruchowych w aspekcie niepodnoszenia kosztów wydobycia węgla. Prezes WUG zapewnił, że nadzór górniczy jest gotowy do podjęcia rozmów na temat propozycji dotyczących zmian przepisów.

Kierownictwo WUG poinformowało prezesów spółek węglowych o postępowaniu w sprawie ustalenia przyczyn katastrofy z 6.10.2014 r. w KWK „Mysłowice-Wesoła”, bezpłatnych seminariach szkoleniowych, przygotowywanych przez nadzór górniczy dla pracowników kopalń w br. oraz zaplanowanej na 26 i 27 kwietnia br. konferencji „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim w Górnictwie”, której jednym z głównych wątków problemowych będą innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń stosownych w kopalniach.