Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Spór o posiłki profilaktyczne

Dzisiaj tj. 22 stycznia 2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie JSW ma się odbyć pierwsze spotkanie z udziałem mediatora Jerzego Bernarda Nowaka w sporze, jaki 28 października 2014 r. wszczęły ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., ZZ „Kadra” Pracowników JSW S.A. oraz Federacja ZZG. Spór dotyczy przywrócenia posiłków profilaktycznych tzw. flapsów dla pracowników administracji.


Zgodnie z § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych przez pracodawcę dotyczy tylko tych pracowników, którzy pracują pod ziemią i w warunkach szczególnie szkodliwych na powierzchni.

W związku z tym Zarząd w styczniu 2014 r. podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania posiłku profilaktycznego pracownikom powierzchni, w tym administracji, którzy nie spełniają wymogów Rozporządzenia. Co więcej, Rozporządzenie bardzo wyraźnie wskazuje tych pracowników, którym pracodawca powinien rekompensować wydatek energetyczny posiłkiem profilaktycznym, definiując nawet wysokość kilokalorii zużytych podczas pracy.   

Zarząd wychodzi z założenia, że rozwiązania uprawniające wszystkich pracowników kopalń i Zakładu Logistyki Materiałowej do posiłków profilaktycznych są sprzeczne z oczekiwaniami tych, którym posiłki profilaktyczne bezsprzecznie się należą,  albowiem stawiają na równi pracowników wykonujących prace związane z wysiłkiem fizycznym z tymi, którzy nie spełniają kryteriów Rozporządzenia Rady Ministrów.

Chcąc uzgodnić wspólne stanowisko w tej sprawie, Zarząd już 22 kwietnia 2014 r. skierował do zakładowych organizacji związkowych pismo z propozycją wspólnego ustalenia stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne. Jednakże strona związkowa odmówiła podjęcia rozmów. 

Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną branży górniczej i obawy pracowników o miejsca pracy, Zarząd apeluje do strony społecznej o rozsądeki nie podejmowanie działań zmierzających do wywołania strajku.

Zorganizowanie strajku w celu przywrócenia posiłku profilaktycznego  dla pracowników powierzchni m.in. administracji i pracowników oddelegowanych do pracy związkowej, którzy nie pracują w warunkach szczególnie szkodliwych, będzie skrajną nieodpowiedzialnością w stosunku do pracowników w obliczu trudnej sytuacji branży górniczej, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej.