Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Rynek węgla koksowego i wyniki JSW nadal pod presją

|   Relacje inwestorskie - wspólne

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w okresie od stycznia do marca 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 663,7 mln zł.

Warunki geologiczne i rynkowe negatywnie przełożyły się na wolumen sprzedaży i wynik finansowy w segmencie węglowym.

Zmianę cen węgla koksowego udało się w JSW ograniczyć do 1 USD za tonę, podczas gdy tzw. cena benchmarkowa spadła w tym okresie o 9 USD.

Spadek ceny węgla do celów energetycznych był w JSW zgodny z rynkowymi tendencjami. Węgiel ten w portach ARA w pierwszym kwartale tego roku staniał o 5 USD za tonę, czyli o 6% w relacji do ostatniego kwartału ubiegłego roku. W JSW cena tego rodzaju węgla spadła w tym samym okresie również o 5 USD za tonę, co stanowiło spadek na poziomie 5,3% w stosunku do czwartego kwartału 2013 roku. Nieco lepsza była sytuacja w segmencie koksowym. Spadek sprzedaży był mniejszy, a cena pozostała niemal bez zmian wobec poziomu odnotowanego w czwartym kwartale 2013 roku.

W pierwszym kwartale 2014 roku EBITDA wyniosła 210,3 mln zł. To o około 38% mniej niż w czwartym kwartale 2013 roku, na czym zaważyły głównie niższe niż w ubiegłym roku wolumeny produkcji i sprzedaży oraz ceny sprzedaży węgla energetycznego i koksowego. Strata netto wyniosła 88,5 miliona złotych.

– Chcemy, aby w tym roku produkcja węgla koksowego przekroczyła 10 milionów ton.Nie mamy wątpliwości, że ten rok dla całej branży górniczej będzie okresem wyzwań, ale i rozstrzygnięć. Dlatego konsekwentnie rozbudowujemy bazę zasobową i dążymy do zwiększenia efektywności, aby móc jak najszybciej i w jak największym stopniu skorzystać, gdy nadejdzie lepsza koniunktura – mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW. – Dzięki rozpoczętemu procesowi akwizycji kopalni Knurów-Szczygłowice uzyskamy dostęp do wysokiej jakości węgla koksowego. Zwiększymy w ten sposób potencjalną bazę zasobową JSW o około 65%, a zdolności wydobywcze o około 30% – docelowo do wielkości 18,5 mln ton rocznie.

Produkcja węgla w Grupie w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosła 3 177,7 tys. ton. Była o 9% niższa niż w poprzednim kwartale, co wynikało ze specyfiki zalegania złoża. W całym 2014 roku JSW planuje osiągnąć jednak wydobycie na poziomie wyższym niż w 2013 roku, czyli powyżej 13,6 miliona ton. W segmencie koksowym produkcja w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosła 1 015,6 tys. ton koksu i była o 1,6% wyższa niż w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.                                                                       

*   *   *

Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego i do celów energetycznych oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech.