Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Pracownicy JSW!

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, iż kierując się dobrem Spółki oraz w celu utrzymania miejsc pracy dla załogi liczącej 26 tysięcy osób, a także działając zgodnie z polityką Rządu RP dotyczącej górnictwa – podjął decyzję o wypowiedzeniu trzech porozumień zbiorowych z dnia 28 lutego 2011 r. (dot. deputatu węglowego), 5 maja 2011 r. (zawartego przed debiutem giełdowym JSW) oraz 8 listopada 2012 r. (dot. wzrostu stawek płac) z zastrzeżeniem, że w przypadku porozumienia z 5 maja 2011 r. wypowiedzenie jest częściowe i zachowuje gwarancje zatrudnienia dla pracowników.

 


Zarząd JSW nie przewiduje zarówno zwolnień, jak i likwidacji któregokolwiek z zakładów JSW. Niezagrożona jest również wypłata miesięcznych wynagrodzeń. 

Decyzja ta, choć niełatwa, była nieunikniona. Począwszy od lipca 2013 roku, związki zawodowe odmawiały podjęcia rozmów dotyczących propozycji oszczędnościowych mających na celu ratowanie Spółki oraz tysięcy miejsc pracy. Utożsamianie się z sytuacją Kompanii Węglowej, ale nie podejmowanie rozmów z własnym pracodawcą w celu ochrony miejsc pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jest niezrozumiałe. Osobisty stosunek do zarządu spółki nie powinien być przeszkodą w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań służącym interesom załogi. To ustawowy i statutowy obowiązek zarówno organów zarządzających, jak i strony społecznej.

JSW jako spółka giełdowa nie może liczyć na pomoc publiczną, dlatego, biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację branży, należy podjąć natychmiastowe działania.

W przypadku ciężkiej sytuacji zarząd musi mieć narzędzia do ratowania firmy i ochrony miejsc pracy. Stawiając na szali bezpieczeństwo zatrudnienia i wypłatę dodatków w postaci np. czternastki czy pomocy szkolnych, Zarząd nie ma wątpliwości, że najważniejsze, w tak trudnej sytuacji, są przede wszystkim miejsca pracy. Trzeba odpowiedzieć sobie jasno na pytanie: czy w obecnej sytuacji stać nas na 14-tki, węgiel deputatowy, ekwiwalent za chorobowe, pomoce szkolne czy bilet z „karty górnika”? Dalsze cięcia w obszarze inwestycji stanowią poważne zagrożenie dla procesu przygotowania frontu wydobywczego. Nie możemy podcinać gałęzi, na której siedzimy.

W związku z ciągle pogarszającą się sytuacją, Zarząd może być zmuszony do podjęcia decyzji o wypłaceniu w ratach tzw. 14-tki (za 2014 rok), a w kolejnych latach uzależnieniu jej wypłaty od sytuacji firmy.  Zagrożone mogą być również: węgiel deputatowy, dopłaty do urlopu i chorobowego czy pomoce szkolne. Zarząd musi mieć po prostu pewność, że w przypadku dramatycznej sytuacji może natychmiast reagować. 

Ubiegłoroczne doświadczenie związane z problemami wydobywczymi JSW pokazały również, że Zarząd w kryzysie musi mieć narzędzie elastycznego kierowania załóg w miejsca najbardziej potrzebne. Wypowiedzenie porozumienia daje również zarządowi możliwość wprowadzenia zmian organizacyjnych pracy. Wprowadzenie podobnego systemu w kopalni Silesia wyraźnie wskazało kierunek, w którym powinno iść górnictwo. 

Co ważne, wypowiedzenie porozumień nie powoduje automatycznej zmiany warunków płacy i pracy.

Zarząd JSW SA