Artykuł archiwalny

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków Zarządu JSW

Rada Nadzorcza JSW S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu JSW S.A. IX kadencji.