Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Posiedzenie Rady Fundacji JSW

13 maja 2019 roku w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyło się posiedzenie Rady Fundacji JSW na którym przedstawiono główne obszary działalności Fundacji, jakimi są: kultura i tradycja, wypoczynek i rekreacja, nauka i edukacja oraz zdrowie i bezpieczeństwo.

Powyższe obszary są zgodne z zakresem celów ujętych w Statucie Fundacji JSW, który jest fundamentalnym dokumentem działalności Fundacji.

Fundacja JSW prowadzi działalność publiczną i społecznie użyteczną na terenie 16 Gmin Górniczych, obciążonych uciążliwością z tytułu działalności zakładów Grupy Kapitałowej JSW, tj.: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Świerklany, Pawłowice, Suszec, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Ornontowice, Knurów, Pilchowice, Gliwice, Gierałtowice, Mikołów, Radlin, Zabrze i Dąbrowa Górnicza. Fundacja JSW liczy na sprawną i efektywną współpracę z przedstawicielami wymienionych Gmin Górniczych.

Wsparcie przekazywane jest w formie darowizny finansowej lub rzeczowej, natomiast ich zakres musi opierać się na 34 kategoriach celów określonych w Statucie.

Fundacja działając w oparciu o ustalony roczny budżet gospodaruje posiadanymi środkami w oparciu o zasadę racjonalności, efektywności i gospodarności zamierza wspierać możliwie dużą liczbę przedsięwzięć maksymalizując skalę ich oddziaływania i krąg potencjalnych adresatów.

Darowizny Fundacji JSW udzielane są na wniosek i na zasadach określonych w Regulaminie Przyznawania Darowizn przez Fundację JSW, który jest dostępny na stronie internetowej Fundacji JSW. Decyzje w przedmiocie przyznania darowizny podejmuje Zarząd Fundacji przy wsparciu Rady Fundacji i Fundatora. Darowizna przekazywana jest po zawarciu umowy darowizny, a jej rozliczenie podlega obowiązkom sprawozdawczym. Wzór wniosku o przyznanie darowizny znajduje się na stronie internetowej Fundacji JSW (www.fundacjajsw.pl)

JSW jest Fundatorem Fundacji JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, która została utworzona w celu zapewnienia transparentności działań dobroczynnych, wzmocnienia zaangażowania społecznego i wspierania budowania wizerunku JSW jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie.