Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Ponad pół tysiąca nowych miejsc pracy w JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa przyjęła do pracy w pierwszej połowie tego roku 511 osób. Z tej grupy aż 404 osoby są zatrudnione pod ziemią, a pozostałe to pracownicy różnych działów Spółki na powierzchni. Nowo przyjęte osoby to w większości absolwenci szkół górniczych, dla których JSW jest pierwszym pracodawcą.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym pracodawcą w regionie. Załoga JSW liczy 22 765 osób, z czego 18 102 osoby pracuje pod ziemią. Dodatkowo Spółka współpracuje z licznymi kooperantami i dostawcami, zajmujących się obsługą górnictwa, zapewniając stabilne zatrudnienie około 100 tysiącom osób, głównie w regionie rybnicko-jastrzębskim.

– Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie pracą w naszej Spółce. Dla wszystkich nowo przyjmowanych osób JSW jest niezwykle atrakcyjnym pracodawcą. Dajemy nie tylko gwarancję rozwoju zawodowego, ale także niezwykle poczucie bezpieczeństwa socjalnego oraz najwyższe w branży wynagrodzenie – mówi Roman Getler, Dyrektor Biura Zatrudnienia, Płac i Polityki Społecznej JSW. – Dla nas niezmiennie najcenniejsi są pracownicy, dlatego systematycznie inwestujemy w rozwój ich kompetencji i indywidualnych ścieżek kariery zawodowej. Widzimy, że coraz silniejsza jest identyfikacja pracowników z firmą, przez co lepiej rozumieją cele Spółki i chętniej angażują się w realizację strategii.

Nowe miejsca pracy w JSW są szczególnie istotne w kontekście rosnącego w województwie śląskim bezrobocia. Z najnowszych danych GUS wynika, że w ciągu sześciu miesięcy od listopada 2011 roku bezrobocie wzrosło o 0,8 pkt proc. i wyniosło i na koniec kwietnia 2012 roku 10,7%. To oznacza, że w samym województwie śląskim bez pracy pozostaje ponad 200 tys. osób. Jednocześnie jedno miejsce pracy w kopalni generuje aż trzy do czterech miejsc pracy w branżach obsługujących górnictwo.

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zarabiają najlepiej w branży. Średnie wynagrodzenie w JSW w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku wyniosło 7 187 zł brutto i było niemal dwukrotnie wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Oprócz dodatkowych premii motywacyjnych i zadaniowych, wszyscy pracownicy otrzymali nagrodę z zysku w łącznej wysokości 130 mln zł to niemalże równowartość miesięcznej pensji brutto) oraz prawo do dywidendy z zysku za 2011 rok z tytułu nieodpłatnie nabytych akcji.

W 2012 roku fundusz płac wzrośnie w JSW o wartość inflacji. Od 2000 roku pensje w JSW wzrosły łącznie o ponad 125%, a w samym 2011 roku – o 10,7%, przy inflacji na poziomie 4,3%.