Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Plan dla JSW na najbliższe lata

30 sierpnia, dzień po podpisaniu porozumienia z Obligatariuszami Zarząd JSW przedstawił główne założenia planu działań optymalizujących na lata 2016-2025, które będą realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności.

fot. Katarzyna Jabłońska-Bajer

Plan, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą JSW 26 sierpnia 2016 roku, zakłada m.in. sprzedaż wybranych aktywów GK JSW - Spółki Energetycznej Jastrzębie, WZK Victoria, przekazanie Ruchu Jas-Mos (drugie półrocze 2016 r.) oraz kopalni Krupiński (pierwszy kwartał 2017 r.) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ponadto plan zakłada również pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 r. na dalszą działalność Grupy Kapitałowej.

Plan zakłada także pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji w kopalni Budryk oraz kopalni Knurów – Szczygłowice z przeznaczeniem na modernizację zakładów przeróbczych w latach 2016-2018. Celem tych inwestycji jest zwiększenie wielkości produkcji węgla koksowego typu 35 oraz zwiększenie uzysku węgla koksowego w globalnej produkcji.

- Pozwoli to zmienić strukturę produktową Grupy JSW, a więc zwiększyć produkcję węgli koksowych z 70 % w 2016 roku do prawie 85 % w 2025 r., przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji węgla do celów energetycznych. Musimy inwestować w produkcję węgli koksowych najwyższej jakości, ponieważ węgiel typu hard osiąga wyższe ceny na światowych rynkach – mówi Tomasz Gawlik, Prezes Zarządu JSW.

Plan zakłada również działania oszczędnościowe w różnych obszarach funkcjonowania Grupy zmierzające do obniżenia łącznych kosztów działalności o około 1,6 mld złotych do roku 2025 (bez uwzględnienia efektów porozumień ze stroną społeczną zawartych w lutym i wrześniu 2015 roku).

- Przyjęty przez nas program ma zapewnić stabilne prowadzenie działalności w kolejnych latach - mówi Tomasz Gawlik, Prezes JSW. – Zależy nam na osiągnięciu długofalowej rentowności Spółki, dodatnich wynikach finansowych, terminowej spłacie zadłużenia i inwestycjach gwarantujących bezpieczną przyszłość - dodaje prezes JSW.