Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Ogólnopolskie badanie relacji inwestorskich

|   Relacje inwestorskie - wspólne

Jakich informacji oczekują inwestorzy indywidualni od spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, czy komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi jest dla nich satysfakcjonująca – na te i kilkanaście innych pytań, będzie można odpowiedzieć w ogólnopolskim badaniu, poświęconym ocenie tego, jak spółki komunikują się z inwestorami indywidualnymi.

 

Już po raz drugi zostanie przeprowadzona ankieta w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego dotycząca relacji inwestorskich. Celem tegorocznego badania jest sformułowanie potrzeb inwestorów indywidualnych dotyczących standardów i sposobów komunikacji ze spółkami giełdowymi. Ankieta skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych inwestowaniem

- Od każdej spółki wchodzącej na giełdę wymagamy, by była bardzo dobrze przygotowana komunikacyjne. Zależy nam, by były one postrzegane jako spółki nowoczesne, przejrzyste, stabilne. Narządzi do kontaktu z inwestorami jest coraz więcej, umożliwiają to technologie, jak np. wideoblogi, relacje wideo z walnych, transmisje konferencji prasowych. Dotyczy to także serwisów społecznościowych, jak Facebook, czy Twitter - powiedziała Małgorzata Dec-Kruczkowska, dyrektor Departamentu Analiz MSP.

W ankiecie znajda się pytania dotyczące m.in. sposobów pozyskiwania przez inwestora indywidualnego wiedzy na temat spółki, najczęściej wykorzystywanych narzędzi komunikacji z emitentem. Ankietowani zostaną poproszeni m.in. o wskazanie motywów podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wyrażenie opinii o dostępnych formach spotkań z przedstawicielami spółki, w tym także Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Współorganizatorami badania są Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Patronat medialny nad akcją objęła „Gazeta Giełdy Parkiet”.

Badanie inwestorów indywidualnych przeprowadzi instytut badawczy TNS Polska. Kwestionariusz on-line dostępny będzie na stronie AkcjonariatObywatelski.pl od 18 maja do 8 czerwca br.

Pierwsza ankieta dotycząca relacji inwestorskich, przeprowadzona w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego w 2013 roku, uwzględniała poznanie i charakterystykę działań spółek skierowanych do inwestorów indywidualnych.