Artykuł archiwalny

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu JSW SA

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1, § 20 ust. 2 pkt 2 oraz § 34 pkt 2 Statutu JSW S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA


Ogłoszenie w załączniku.