Artykuł archiwalny

Ogłoszenie

JSW S.A. KWK "Budryk" w Ornontowicach zaprasza organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży do udziału w giełdzie ofert na wypoczynek letni w okresie wakacji letnich: od 25.06.2016 r. do 28.08.2016 r.

Giełda ofert / prezentacja ofert i  sprzedaż skierowań odbędzie się w dniach:  20.04.2016 - 22.04.2016 r. w godzinach:  7.00 -15.00 - Budynek Nowej Dyrekcji I piętro na terenie JSW KWK „Budryk” przy ul. Zamkowej 10 (wejście przez bramę osobową kopalni).

Termin wpływu formularza „Zgłoszenie organizatora wypoczynku” wraz z wymaganymi dokumentami do Sekcji Socjalnej JSW S.A KWK „Budryk” decyduje o udziale w giełdzie ofert i upływa w dniu 15.04.2016 o godz. 14.00.

Nie będą przyjmowane zgłoszenia uczestnictwa w formie telefonicznej, faksem oraz mailem. Rejestr organizatorów wypoczynku do udziału w giełdzie ofert - według kolejności wpływu ważnych zgłoszeń.

Informacje dodatkowe:

  • Organizator wypoczynku - sprzedający otrzyma do dyspozycji stanowisko sprzedaży wyposażone w stół i dwa krzesła, za które kopalnia nie pobiera opłaty,
  • Lokalizacja stanowiska w pomieszczeniu sprzedaży według kolejności  w rejestrze wpływu ważnych zgłoszeń organizatora  wypoczynku do udziału w giełdzie ofert - wyboru dokonuje sprzedający, który winien stawić się na giełdzie ofert w dniu jej rozpoczęcia tj. 20.04.2016 r. o godz. 630
  • Organizator wypoczynku - sprzedający może posługiwać się jednym urządzeniem  multimedialnym z własnym źródłem zasilania i  materiałami reklamowymi  np. wieszak lub tablica  wolnostojąca o maksymalnych wymiarach: szer. 0,8 m x wys. 2,0 m oraz ulotkami, katalogami, prospektami  wyłącznie w obrębie swojego stanowiska sprzedaży.


Zainteresowanych udziałem w giełdzie ofert prosimy o kontakt z Sekcją Socjalną: tel. 32 239 54 54, 32 239 56 27