Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Nowy wyrok w sprawie zwolnionego związkowca

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację wniesioną przez Jastrzębską Spółkę Węglową i uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, który podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji nakazującego przywrócenie do pracy Wiesława Wójtowicza, nieformalnego przywódcy 46-dniowego strajku w kopalni Budryk z przełomu 2007 i 2008 roku.

Sąd Najwyższy uchylając niekorzystny dla spółki wyrok wskazał na rażące naruszenie prawa przez Sąd Okręgowy w Katowicach, który nie odniósł się do zarzutów wyraźnie sformułowanych w apelacji wniesionej przez prawników JSW, a - zdaniem SN - były one na tyle poważne, że dawały pracodawcy prawo do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. 

Wiesław Wojtowicz został zwolniony z pracy za naruszanie prawa w czasie strajku, jednak wyrokiem  Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 25 września 2008 roku został on przywrócony do pracy, a pracodawca musiał mu wypłacić wynagrodzenie za cały okres przebywania na zwolnieniu. Wciąż toczą się przeciwko niemu dwie sprawy karne - w sprawie nakłaniania do składania fałszywych zeznań i kierowania nielegalnym strajkiem