Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Niemal 1,4 miliarda podatków i opłat

|   Relacje inwestorskie - wspólne

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. odprowadziła w 2015 roku prawie 1,4 miliarda złotych z tytułu podatków i opłat, w tym do budżetu państwa za pośrednictwem urzędu skarbowego trafiło łącznie ponad 335 mln złotych podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT.

fot. Dawid Lach


- Górnictwo to nie tylko miejsca pracy, ale także znaczące źródło dochodów budżetu państwa i lokalnych samorządów. Wszystkie bezsporne podatki regulujemy rzetelnie i terminowo. Pieniądze te zasilają polską gospodarkę trafiając do jej krwioobiegu – podkreśla Tomasz Gawlik, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Część pieniędzy wpłaconych z tytułu podatków dochodowych trafia później drogą pośrednią do gmin i powiatów w ślad za pracownikami JSW. Gminne budżety w sposób bezpośredni zasiliło także w ubiegłym roku ponad 88 mln złotych podatku od nieruchomości oraz prawie  22 mln złotych opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe 14 mln złotych opłaty eksploatacyjnej spółka przekazała Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska.  Znaczącą pozycję kosztową stanowiły też w 2015 roku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – było to  niemal 27,5 mln złotych.

W 2015 roku JSW wpłaciła prawie 921 mln złotych z tytułu składek do  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe podatki i opłaty, takie jak opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty ekologiczne, podatek akcyzowy, podatki od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa stanowiły około 11 mln złotych.