Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Nielegalny wyciek danych

W związku z niekontrolowanym wyciekiem danych z systemu informatycznego JSW, Zarząd JSW oświadcza, że dane zostały zdobyte nielegalnie z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony danych osobowych.


Udostępnione dane w sposób ewidentny wprowadzają w błąd opinię publiczną, gdyż są danymi zsumowanymi za okres obowiązywania danej umowy (obejmują zazwyczaj okres kilku lat), a wynagrodzenia wszystkich członków zarządu zostały ujęte w jednej zsumowanej pozycji.

Jednostkowe wynagrodzenia członków zarządu są jawne i publikowane na stronie internetowej JSW w raportach rocznych.

W związku z powyższym Zarząd JSW zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Jastrzębiu-Zdroju o popełnieniu przestępstwa, a także zlecił komórce audytu wewnętrznego przeprowadzenie kontroli szczelności systemu informatycznego.