Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Młodzi geolodzy zasilą szeregi JSW

Siedemnastu absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej zostanie przyjętych do pracy w kopalniach JSW. Spółka potrzebuje geologów o wysokich kwalifikacjach, ponieważ zamierza wdrożyć innowacyjny system przestrzennego modelowania złoża. Nowi adepci rozpoczną pracę w październiku.

Zatrudnienie absolwentów to efekt podpisanego w czerwcu porozumienia pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową, a Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Śląską. Przyjętych zostanie osiem kobiet i dziewięciu mężczyzn. - Zależy nam, abyście w tych kopalniach zdobywali umiejętności i doświadczenie, bo Jastrzębska Spółka Węglowa potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Teraz wszystko jest w waszych rękach – mówił podczas spotkania z absolwentami Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu do spraw strategii i rozwoju.

Nowi pracownicy to najlepsi studenci AGH, którzy podczas nauki mieli istotny udział w przygotowywaniu danych potrzebnych do opracowywanego i planowanego do wdrożenia w JSW modelu złoża w technologii 3D. - Dla Spółki to istotne, ponieważ model złoża jest podstawą w nowoczesnym planowaniu produkcji – wyjaśnia Artur Dyczko. Trzy ostatnie miesiące absolwenci spędzili na stażu w kopalniach JSW pod okiem głównych geologów. Byli angażowani do różnych zadań specjalistycznych z zakresu geologii i miernictwa górniczego, do prac dokumentacyjnych, jak również na dole kopalni. Propozycję stałej pracy otrzymali tylko najlepsi, wskazani przez opiekunów praktyk i kierowników działów mierniczo-geologicznych, którzy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym, ale przede wszystkim zadeklarowali gotowość do podjęcia pracy. – Chcemy, abyście dalej się rozwijali podczas nauki tego trudnego rzemiosła. Witamy na pokładzie – przywitał nowych pracowników Artur Dyczko. Wśród nowo zatrudnionych, są nie tylko osoby ze Śląska, ale też z Pomorza, Podkarpacia i Świętokrzyskiego.