Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

KWK Krupiński do SRK. Nikt nie straci pracy.

8 sierpnia Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury przeniesienia KWK Krupiński w Suszcu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w terminie do końca stycznia 2017 roku. To jeden z elementów realizowanego w JSW planu naprawczego.

Decyzja ta została podjęta w wyniku dokonanej przez Spółkę analizy, wskazującej, że KWK „Krupiński” znajduje się w stanie trwałej nierentowności a przeanalizowane scenariusze nie wykazują możliwości odzyskania jej w przyszłości. Co istotne, żaden z pracowników tej kopalni nie straci pracy. Będą oni przenoszeni do innych zakładów Spółki. Ewentualne odejścia nastąpią tylko w trybie dobrowolnym, z możliwością skorzystania z jednorazowych odpraw i urlopów górniczych gwarantowanych przez ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Do tej pory chęć skorzystania z pakietu osłonowego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zadeklarowały 2794 osoby.

  Załoga Krupińskiego jest pracowita, zdyscyplinowana, a przede wszystkim doświadczona. Potrzebujemy jej w  JSW – mówi Tomasz Gawlik, Prezes JSW. – Dlatego chcemy przenosić całe brygady do innych kopalń. Pracowników najbardziej teraz interesuje jak organizacyjnie będzie przebiegał cały proces, do którego, w moim odczuciu, podchodzą z dużym zrozumieniem – dodaje prezes JSW.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat suma strat finansowych kopalni Krupiński to około 900 milionów złotych. Kopalnia wydobywa głównie węgiel energetyczny, na którego zapotrzebowanie jest coraz mniejsze. Dodatkowym problemem jest duże zanieczyszczenie węgla – ok. 65%. 

Rentowność Jastrzębskiej Spółce Węglowej gwarantuje zwiększenie wydobycia węgla koksowego – jego cena jest wyższa, a koszt produkcji porównywalny.