Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Koniec Szybu Krywałd – nowe perspektywy

Po 62 latach dobiegła końca historia szybu Krywałd kopalni Knurów – Szczygłowice. Ostatnim akcentem było usunięcie wieży szybowej, do którego doszło w środę, 15 lipca. Za likwidacją szybu przemawiały względy zarówno ekonomiczne, organizacyjne, jak i logistyczne. Jego zadania z powodzeniem przejął zmodernizowany szyb Foch II.

fot. Mateusz Szczepara

Najważniejszym argumentem, który zdecydował o likwidacji szybu Krywałd, były złoża węgla koksowego znajdujące się w obrębie jego filara ochronnego.

- W filarze szybu Krywałd udokumentowano około 13 mln ton węgla zasobów bilansowych, z tego około 6,8 mln ton przewidzianych jest do eksploatacji. Szyb zlokalizowany był w środku parceli eksploatacyjnej i dzieli  ją na dwie części. Diametralnie skracało to wybiegi ścian, zmniejszając  ich walory ekonomicznej opłacalności. Uwolnienie zasobów z filaru może zwiększyć  nawet  trzykrotnie  możliwości wykorzystania tamtejszych zasobów  –  powiedział Leszek Palarz, główny inżynier BHP i szkolenia w KWK Knurów - Szczygłowice.

Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych szybu Krywałd rozpoczęły się na początku lipca, zgodnie z planem zaakceptowanym przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Jest to skomplikowana operacja inżynieryjno- logistyczna,  której  najważniejszym  elementem jest bezpieczeństwo. Do wykonania zadania wybrano firmy legitymujące się odpowiednim  doświadczeniem, kadrą i sprzętem.  Prace rozpoczęły się od rozbiórki budynków maszyny wyciągowej i nadszybia. Równolegle zabezpieczono zasyp na rurze szybowej.

Rozbiórkę szybowej wieży wyciągowej przeprowadzono metodą mechaniczną przy użyciu liny ciągniętej  przez ciężki  sprzęt budowlany. Wcześniej podcięto konstrukcje zastrzału i słupów trzonowych, aby wymusić kierunek zachodni przewracania wieży szybowej. Cała operacja  zakończyła się pełnym sukcesem, a metalowa konstrukcja wieży upadła dokładnie w planowanym obszarze.

Szyb Krywałd został zgłębiony w 1958 roku do ponad 450 metrów. W tym samym roku postawiono jednozastrzałową  wieżę szybową. Przez wiele lat pełnił rolę szybu wydechowego, a w ostatnich latach - po likwidacji stacji wentylatorów głównych przy szybie Krywałd - zmienił funkcję na wdechowy. Był wykorzystywany do jazdy ludzi oraz transport materiałów i elementów długich zarówno dla Ruchu Knurów, jak i Szczygłowice.