Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Komunikat dotyczący Akcji Pracowniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Komunikat dotyczący dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Pracowniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Spółka”), informuje, iż z dniem 8 lipca 2013 roku zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkie Akcje Pracownicze serii „C” oraz Akcje Pracownicze serii „A” i „D”, które do dnia 29 maja 2013 r. zostały nabyte przez uprawnionych pracowników i w dniu 29 maja 2013 r. znajdowały się w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („DM PKO BP”).

Akcje Pracownicze serii „A” i „D” nabyte przez uprawnionych pracowników po dniu 29 maja 2013 r. oraz Akcje Pracownicze serii „A” i „D”, które w dniu 29 maja 2013 r. nie znajdowały się w depozycie prowadzonym przez DM PKO BP, zostaną zdematerializowane i wprowadzone do obrotu na GPW w późniejszym terminie. Brak dematerializacji i wprowadzenia tych akcji do obrotu na GPW nie ogranicza jednak uprawnienia do obrotu tymi akcjami od dnia 8 lipca 2013 r. poza rynkiem regulowanym.

Jednocześnie Spółka przypomina, iż prawo do nieodpłatnego nabycia Akcji Pracowniczych serii „A” i „C” może być realizowane do dnia 8 października 2013 r., a Akcji Pracowniczych serii „D” do dnia 21 marca 2014 r. Po upływie wskazanych terminów prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

Umowy nieodpłatnego nabycia Akcji Pracowniczych serii „A”, „C” i „D” można zawierać w Punktach Obsługi Klienta DM PKO BP znajdujących się w całej Polsce w godzinach ich urzędowania.