Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Komitet strajkowy nie przyszedł na rozmowy

Po raz kolejny strona społeczna odmówiła udziału w spotkaniu.

Zgodnie z zaproszeniem wysłanym do Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW SA  w dniu 29 kwietnia 2011 r. Zarząd JSW SA oczekiwał na przybycie strony społecznej w dniu dzisiejszym tj. 2 maja 2011 r. o godz. 9:00.  Po raz kolejny strona społeczna odmówiła udziału w spotkaniu.

Zarząd JSW jest głęboko zaniepokojony rozwojem sytuacji w firmie, gdyż od czasu wszczęcia przez komitet protestacyjny sporu zbiorowego, a w konsekwencji przeprowadzenia akcji strajkowej – nie zostały przeprowadzone rozmowy na temat przedmiotu sporu, a więc wzrostu wynagrodzeń.

Mimo kilkukrotnych zaproszeń ze strony pracodawcy kierowanych na ręce strony społecznej, komitet protestacyjny odmawiał udziału w tych rozmowach.   Równolegle – mimo zaproszeń kierowanych ze strony Zarządu JSW oraz toczących się rozmów w ramach WKDS – strona społeczna zaostrza formy protestu ogłaszając od 4 maja 2011 r. strajk włoski oraz 2-godzinne strajki na każdej zmianie począwszy od 5 maja 2011 r. , narażając tym samym firmę oraz Pracowników na poważne straty.

Mimo że kolejne spotkanie w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego jest planowane dopiero na 5 maja, zarządowi JSW SA zależy, aby jak najszybciej osiągnąć kompromis ze stroną społeczną.  Po raz kolejny zarząd JSW wystosował  do komitetu strajkowego zaproszenie,  tym razem na 4 maja 2011 r. na godz. 11:00 celem przedstawienia, omówienia i zidentyfikowania różnic w Porozumieniu.