Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Kolejny związek w JSW

W październiku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej powstała kolejna zakładowa organizacja związkowa. Jest to ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”, licząca 65 członków. Została ona założona przy udziale Wiesława Wójtowicza, nieformalnego przywódcę i inicjatora 46-dniowego strajku w Budryku, który nie jest pracownikiem spółki, gdyż został zwolniony po zakończeniu strajku, a sąd przyznał pracodawcy rację w prawomocnym wyroku.


Należy przypuszczać, że nowa organizacją związkowa będzie usilnie dążyła do zdobycia 150 członków, gdyż taka ilość pozwala na stałe oddelegowanie jednej osoby do zajmowania się wyłącznie działalnością związkową. Aktualnie ze zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy na pełen etat z powodu działalności związkowej zwolnionych jest 82 pracowników, a 6 na pół etatu.

W sumie w JSW działa już 49 zakładowych organizacji związkowych, przy czym pod koniec 2013 roku było ich 40, a w czerwcu tego roku - 45.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej załogi ubywa, natomiast działającym w niej związkom zawodowym członków  przybywa.  31 grudnia 2012 roku JSW zatrudniała 22 676 pracowników, a w połowie tego roku (bez KWK Knurów-Szczygłowice) – 21 456 pracowników. W tym samym czasie – zgodnie z deklaracjami składanymi przez same związki – liczyły one  odpowiednio 27 068  i 26 429 członków. 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej działają obecnie następujące związki:

 1. ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16A
 2. ZZ „Solidarność Pracowników JSW”, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16A – we wrześniu
 3. ZZ „Solidarność Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Borynia”
 4. NSZZ „Solidarność „Jas-Mos” z siedzibą przy KWK „Jas-Mos”
 5. ZZ „Solidarność Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Pniówek”
 6. ZZ „Solidarność” Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Krupiński”
 7. Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A.  (KWK „Zofiówka)
 8. ZZG JSW S.A. „Borynia”
 9. ZZG JSW S.A. „Budryk”
 10. ZZG JSW S.A. „Jas-Mos”
 11. ZZG JSW S.A. „Krupiński”
 12. ZZG JSW S.A. „Zofiówka”
 13. ZZG JSW S.A. „Pniówek”
 14. ZZG JSW S.A. ZLM
 15. ZZG JSW S.A. ( KWK „Krupiński”)
 16. ZOK ZZG w Polsce  JSW  S.A.   KWK „Pniówek”
 17. ZZ „Kadra” Pracowników JSW S.A. 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa  1
 18. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Borynia”
 19. ZZ „Kadra” KWK „Jas-Mos”
 20. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Krupiński w Suszcu
 21. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Pniówek”
 22. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Zofiówka”
 23. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”  w Knurowie (Ruch Szczygłowice)
 24. ZZ „Kadra” JSW S.A. ZLM
 25. ZZ Pracowników Technicznych i Administracyjnych przy KWK „Budryk”
 26. ZZK „Solidarność 80” w Jastrzębiu Zdroju   ( KWK „Jas-Mos”)
 27. ZZK „Solidarność 80” KWK „Borynia’  w Jastrzębiu Zdroju
 28. ZZ ”Kadra-Solidarność 80” JSW S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu
 29. ZZ „Kadra-Solidarność 80” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
 30. ZZ Pracowników Dozoru i Administracji JSW S.A. KWK „Krupiński”
 31. ZOK ZZ Kontra” przy JSW S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul, Rybnicka 6
 32. ZZ „Kontra” – Konfederacja z siedzibą przy KWK „Pniówek”
 33. ZOK NSZZ „Solidarność 80”JSW S.A z siedzibą w KWK „Pniówek”
 34. ZOK ZZRG w Polsce przy JSW S.A. (KWK „Pniówek”)  
 35. Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80”  JSW S.A.  (KWK „Pniówek”)
 36. Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80” JSW S.A. z siedzibą w KWK „Budryk”
 37. WZZ „Sierpień 80” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” JSW S.A.
 38. ZOK ZZ „Przeróbka” JSW S.A. (KWK „Borynia”)   
 39. ZZ „Przeróbka” JSW S.A. z siedzibą w KWK „Jas-Mos”.   
 40. ZZ Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy JSW S.A. (KWK „Pniówek”).      
 41. ZOK ZZMWK w Polsce (KWK „Borynia”)
 42. Wolny Autonomiczny Związek Zawodowy JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach
 43. ZZ „Jedność” z siedzibą w KWK „Budryk”
 44. ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. KWK „Krupiński”
 45. ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”
 46. Związek Zawodowy „Kadra”” JSW S.A. KWK „Budryk”
 47. Związek Zawodowy „Wsparcie” JSW S.A. KWK „Budryk”
 48. Związek Zawodowy „Porozumienie” Pracowników JSW S.A. (KWK „Krupiński”)
 49. Związek Zawodowy „ZaGór” JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Budryk”