Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Kogeneracja się opłaca

W kopalni Budryk zakończono inwestycję, która pozwoli zakładowi zaoszczędzić ponad dziesięć milionów złotych rocznie.

fot. Tomasz Siemieniec

Na terenie szybu VI w Chudowie uruchomiono układ kogeneracyjny o mocy 2x4 MW. Układ zasilany jest metanem z odmetanowywania kopalni pozyskiwanym przez stację odmetanowywania, która została uruchomiona przy szybie VI rok wcześniej. Układ kogeneracyjny wytwarza energię elektryczną i ciepło.  Produkcja energii elektrycznej wyniesie 5 000 MWh na miesiąc, co stanowi 30 proc. aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną kopalni Budryk. Całość produkowanej energii elektrycznej będzie zużyta przez kopalnię. Produkcja energii elektrycznej w ilości 5000 MWh na miesiąc przyniesie oszczędności w kosztach energii elektrycznej około 850 000 zł. Rocznie da to oszczędności rzędu 10 mln zł. Wytwarzane w układzie ciepło zostanie w przyszłości (rok 2018) wykorzystane do produkcji chłodu w Centralnej Stacji Klimatycznej, który potrzebny jest do klimatyzacji miejsca pracy w wyrobiskach dołowych. Zastosowanie ciepła  do produkcji chłodu umożliwi całoroczne wykorzystanie ciepła produkowanego w układzie kogeneracyjnym i przyniesie kopalni dodatkowe korzyści finansowe.

Wybudowany układ kogeneracyjny składa się z dwóch jednostek o mocy elektrycznej 4035 kW i mocy ciągłej 3746 kW każda. Po raz pierwszy w Europie jednostki kogeneracyjne zabudowano w kontenerach, co w znacznym stopniu zminimalizowało koszty inwestycji oraz powierzchnię zajętą przez urządzenia.

Jednostka  kogeneracyjna składa się z silnika spalinowego firmy GE Jenbacher z Austrii oraz generatora FIRMY Leroy-Somer. Całkowita sprawność urządzeń wynosi ponad 84 proc.