Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

JSW zapłaciła prawie 2,8 miliarda zł podatków i opłat

Jastrzębska Spółka Węglowa odprowadziła w 2011 roku rekordową kwotę niemal 2,8 miliarda złotych podatków i opłat. Jest to o ponad pół miliarda złotych więcej niż rok wcześniej. Gro tej kwoty trafiło do budżetu państwa i lokalnych samorządów.

Spółka podsumowała swoje ubiegłoroczne zobowiązania wobec fiskusa, gmin i innych instytucji. W 2011 roku tytułem podatków i innych danin zapłacono prawie 2,8 miliarda złotych, czyli o 685 mln złotych więcej niż rok wcześniej.

– Ta rekordowa kwota zapłacona przez naszą spółkę pokazuje dobitnie, że górnictwo jest takim samym płatnikiem podatków, jak i inne sektory gospodarki. Nie korzystamy z żadnych taryf ulgowych, jeśli chodzi o nasze zobowiązania podatkowe i inne opłaty – podkreśla Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW SA. I dodaje – Wysokość podatków robi wrażenie, to bardzo znaczące kwoty, nawet na tak dużą grupę przemysłową, jak nasza. Istotne jest to, że te pieniądze stymulują rozwój innych obszarów, pozwalają państwu realizować strategiczne cele i zaspokajać potrzeby społeczeństwa.

Z kasy JSW S.A. do budżetu państwa za pośrednictwem urzędu skarbowego trafiło w ubiegłym roku  ponad  986 mln złotych podatku VAT – o 249 mln więcej niż w 2010 roku, oraz  191,8 mln złotych podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto w 2011 roku spółka odprowadziła prawie 510,7 mln złotych podatku dochodowego od osób prawnych (o 219,2 mln więcej niż rok temu) oraz 168 mln złotych wpłaty z zysku.

Część pieniędzy wpłaconych z tytułu podatków dochodowych trafia później drogą pośrednią do gmin i powiatów w ślad za pracownikami JSW. Gminne budżety zasiliło także w ubiegłym roku niemal 87,8 mln złotych podatku od nieruchomości i środków transportowych, prawie 3 mln złotych opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 5,8 mln podatku od czynności cywilnoprawnych i prawie 15,2 mln złotych opłaty eksploatacyjnej.

Pozostałe 10,1 mln złotych opłaty eksploatacyjnej spółka przekazała Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Znaczącą pozycję kosztową stanowiły też w 2011 roku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – było to  21,3 mln złotych. Kolejne 791 mln złotych pochłonęły składki przekazane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, a prawie 0,8 mln złotych opłaty ekologiczne.