Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

JSW wchodzi w skład indeksu WIG20

|   Relacje inwestorskie - wspólne

Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej dołączyły do indeksu WIG20 skupiającego 20 największych pod względem wartości rynkowej i najbardziej płynnych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

Decyzję o rewizji indeksu podjął Komitet Indeksów Giełdowych, a pierwsze notowanie WIG20 z JSW w składzie nastąpi po 16 września.

W indeksie największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie JSW zastąpi CEZ.

Wejście JSW do WIG20 oznacza dla nas nie tylko prestiż. To także bardzo ważna informacja dla inwestorów. Świadczy o tym, że spełniliśmy pokładane w nas nadzieje i w rekordowym tempie, bo miesiąc od debiutu, podjęta została decyzja o wprowadzeniu akcji JSWw skład najważniejszego indeksu warszawskiej giełdy. To także potwierdzenie, że akcje JSW są płynne i mam nadzieję, że w przyszłości znajdzie to również odzwierciedlenie w wartości obrotów - powiedział Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

To kolejny indeks giełdowy, w skład którego weszły ostatnio akcje największego producenta wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej. 20 lipca, zaledwie w dwa tygodnie po debiucie na GPW, po nadzwyczajnej rewizji indeksu, akcje JSW weszły również w skład prestiżowego MSCI Poland Standard Index.

Dodatkowe informacje o Grupie Kapitałowej JSW

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

  • Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu – obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali.
  • Spółka produkuje także węgiel do celów  energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni.

W skład JSW wchodzi 5 kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy oraz węgiel do celów energetycznych. Do największych spółek Grupy Kapitałowej JSW należą Koksownia Przyjaźń oraz Kombinat Koksochemiczny Zabrze, których podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja koksu.

Docelowo zakłada się centralizację sprzedaży, marketingu i logistyki wszystkich produktów Grupy.

W 2010 r. w kopalniach JSW wydobyto 9,1 mln t węgla koksowego (w tym 7,7 mln t koksowego typu 35) oraz 4,2 mln t węgla do celów energetycznych. W 2010 roku w Koksowni Przyjaźń wyprodukowano 2,6 mln t koksu natomiast w KK Zabrze 1,2 mln ton. W Koksowni Przyjaźń oraz w KK Zabrze produkowany jest głównie koks metalurgiczny.

Kopalnie JSW posiadają ok. 552 mln t zasobów operatywnych węgla, jednakże Grupa zamierza zwiększyć bazę zasobową, co powinno  umożliwić JSW utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach węgla przez okres następnych 60 lat.

Obszar wydobywczy JSW położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Produkty Grupy znajdują klientów w Polsce, ale również Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. Wśród największych zewnętrznych odbiorców węgla koksowego oferowanego przez Grupę są ArcelorMittal Poland,  Kombinat Koksochemiczny Zabrze, U.S. Steel Kosice, Węglokoks, voestalpine Stahl, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, Koksownia Częstochowa Nowa i Moravia Steel. Poza odbiorcami zewnętrznymi, największa cześć sprzedanego przez Grupę węgla jest dostarczana do Koksowni Przyjaźń na potrzeby działalności koksowniczej Grupy.

Strategia JSW zakłada zagospodarowanie nowych pokładów węgla zalegających na większych głębokościach w istniejących kopalniach (ekspansja pionowa), udostępnienie złóż na obszarach sąsiadujących z aktualnie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozioma) oraz poszukiwanie nowych złóż. Grupa zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję niezależnego dostawcy koksu na rynek UE i rynek globalny i zwiększać zdolności produkcyjne swoich koksowni oraz zwiększyć wykorzystanie produktów ubocznych wydobycia węgla. JSW prowadzi także działania w celu poprawy efektywności funkcjonowania Grupy i zwiększenia bezpieczeństwa.

Przychody ze sprzedaży Grupy JSW wyniosły w 2010 roku 7.288,9 mln zł i były wyższe w stosunku do 2009 roku o 63%. Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2010 roku wyniósł 2 770,5 mln zł, w porównaniu z 33,7 mln w 2009 r. W 2010 r. Grupa wypracowała 1 502 mln zł zysku netto, zaś rok wcześniej odnotowała stratę w wysokości 669 mln zł. Pozytywne trendy kontynuowane były w I kwartale 2011 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2.267,2 mln zł tj. 53% więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. EBITDA wzrosła do ok. 990 mln zł, a zysk netto wzrósł do ponad 619 mln zł.

Na koniec 2010 roku Grupa zatrudniała ponad 26,1 tys. pracowników, z czego najwięcej zatrudnionych było w JSW: ponad 22,6 tys. i w Koksowni Przyjaźń: ponad 1,7 tys.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Łukasz Wójcik
NBS Communications

tel: 22 826 74 18
e-mail: [email protected]