Artykuł archiwalny

JSW szuka specjalisty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. poszukuje doświadczonego pracownika w zakresie ewidencji i analizy aktywów trwałych.

Zapraszamy zainteresowanych kandydatów do składania aplikacji na stanowisko:

Inspektor w Zespole Księgowości Sekcja Ewidencji Majątku Trwałego

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:

 • ewidencję zmian w stanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych zgodnie z zasadami zawartymi w MSR/MSSF ,
 • ustalanie odpisów amortyzacyjnych od ewidencjonowanego majątku trwałego wraz z planowaniem kosztów amortyzacji,
 • sporządzanie informacji z zakresu majątku trwałego dla celów sprawozdawczych JSW SA i Grupy Kapitałowej JSW SA,
 • ewidencję podatkową majątku trwałego dla celów określenia podatku dochodowego od osób prawnych i podatku odroczonego od osób prawnych,
 • ustalanie i ewidencjonowanie podatku od nieruchomości.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne)
 • dobra znajomość przepisów wynikających z MSR/MSSF, Ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji środków trwałych,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w grupie.

 

Miejsce pracy:

Jastrzębie-Zdrój,

 

Zgłoszenie aplikacji:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz kopii dyplomu  do dnia 27 kwietnia roku na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 44-330 Jastrzębie–Zdrój Al.Jana Pawła II 4 (Dyrektor Główny Księgowy).
Zgłoszenia można przesyłać również w formie elektronicznej na adres: [email protected]remove-this.jsw.pl

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi ustalone kryteria odbędą się w dniu 16.05.br. O miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej każdy z kandydatów spełniających wymagane kryteria zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na podany adres e-mailowy w dniu 14.05.br.