Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

JSW świadoma klimatycznie

Jastrzębska Spółka Węglowa znalazła się w czołówce spółek najbardziej świadomych klimatycznie. JSW zajęła czwarte miejsce wśród 152 spółek giełdowych, których raporty za 2021 rok poddane zostały ocenie.

Wyniki czwartej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek ogłosiła Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Bureau Veritas Polska we współpracy z MATERIALITY. Celem projektu jest regularne badanie, które spółki są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu i potrafią dostosować do tego politykę oraz strategię firmy. Dbają również o świadomie i sumiennie raportowanie emisji gazów cieplarnianych. Zawartość raportów została przeanalizowana na podstawie 10 kryteriów.

Zmieniające się oczekiwania rynkowe i społeczne powodują, że w zarządzaniu przedsiębiorstwem, obok aspektów produkcyjno-finansowych, coraz więcej firm wdraża strategie biznesowe zakładające działania prośrodowiskowe i proklimatyczne.  Nie jest to tylko chwilowy trend, ale strategia rozwoju przedsiębiorstwa, która pozwala budować stabilną pozycję na rynku i istotnie wpływa na konkurencyjność w wieloletniej perspektywie, jednocześnie wpisując się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Także Jastrzębska Spółka Węglowa na początku 2022 roku przyjęła do realizacji „Strategię środowiskową GK JSW do 2030 roku z perspektywą do roku 2050”, której główne założenia stały się elementem strategii biznesowej na lata 2022-2030. Określono w niej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (śladu węglowego w zakresach 1 i 2) o 30 proc. do roku 2030 (względem roku 2018) oraz zobowiązano się do działań w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dokument stanowi wyraz odpowiedzialnego planowania konkretnych działań i środków mających zapewnić transformację energetyczno-klimatyczną przedsiębiorstwa oraz odniesienie się do podstaw zrównoważonego rozwoju, czyli dostępności środowiska i klimatu dla przyszłych pokoleń.