Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

JSW SA chroni płynność i redukuje zapasy

|   Relacje inwestorskie - wspólne

Spółka w I kw. bieżącego roku, dzięki wdrożeniu programu poprawy płynności, zachowała bezpieczny poziom gotówki, mimo dalszego spadku cen węgla koksowego na świecie i trwającego ponad dwa tygodnie strajku. Od stycznia do marca spółka zredukowała zapasy węgla o ponad 20 procent.

Produkcja węgla w JSW za I kwartał 2015 roku wyniosła ponad 3,6 miliona ton. Z powodu strajku była ona o jedną szóstą niższa niż kwartał wcześniej. Jednak dzięki intensyfikacji prac wydobywczych już w marcu spółka wróciła do najwyższych historycznie poziomów wydobycia miesięcznego (ponad 1,5 mln ton) i dziennego (69 tys. ton).  

Spółce mimo niskich cen węgla koksowego udało się w I kw. br. utrzymać poziom sprzedaży zbliżony do IV kw. 2014 roku. W trzech pierwszych miesiącach tego roku sprzedaż była tylko o 7 procent niższa niż kwartał wcześniej. Łączna sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych przekroczyła 2,6 mln ton. W efekcie, o ponad 20 proc. zredukowano zapasy węgla, do poziomu 994,6 tys. ton na koniec marca br., z 1259,1 tys. ton na koniec grudnia 2014 roku.  

Zgodnie z założeniami programu poprawy płynności kontynuowano obniżanie w I kw. br. nakładów na inwestycje w całej Grupie Kapitałowej. Były one o 49,9 procent niższe niż kwartał wcześniej, zamykając się kwotą 263,2 mln zł.

- „Straty będące wynikiem akcji strajkowej i niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne spowodowały, że wdrażamy bardziej pogłębiony program restrukturyzacji. Nacisk położyliśmy na istotne ograniczenie kosztów działalności, aby przywrócić rentowność Grupy. Porozumienie ze związkami zawodowymi umożliwiło również oszczędności w sferze pracowniczej.” – mówi Edward Szlęk, Prezes Zarządu JSW. – „Koncentrujemy się na wydobyciu węgla typu hard, na którym zarabiamy najwięcej i na który jest stałe zapotrzebowanie w kraju i zagranicą. Do tego celu dostosowaliśmy politykę inwestycyjną JSW”.

Pomimo wyjątkowości pierwszego kwartału z uwagi na strajk skutkujący długotrwałą przerwą w produkcji i stratami oraz z uwagi na wypłatę części 14. pensji stan środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych JSW na koniec marca wyniósł prawie 570 mln zł. Ubytek gotówki był więc zdecydowanie mniejszy niż w poprzednim kwartale, a dalsze redukcje kosztów mają skutecznie wspierać płynność Grupy Kapitałowej.

Spółka rozważa pozyskanie partnerów zewnętrznych, którzy mogliby współfinansować przedsięwzięcia, charakteryzujące się wysoką stopą zwrotu tj.: w kopalniach Budryk, Knurów-Szczygłowice oraz budową szybu Bzie-Dębina.

Zarząd spółki zamierza wrócić do akcji zachęcania pracowników, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne do przechodzenia na emerytury, co wraz ze wstrzymaniem przyjęć na wszystkie stanowiska nie związane bezpośrednio z produkcją węgla ma przynieść kolejne oszczędności. Spółka radykalnie ogranicza wszystkie wydatki niezwiązane z podstawową działalnością.