Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

JSW rozwiązuje rezerwy na podatek od wyrobisk górniczych.

|   Relacje inwestorskie - wspólne

10 stycznia 2012 r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., na podstawie zapadłych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz opinii przygotowanych przez ekspertów i doradców, podjął decyzję o rozwiązaniu znaczącej części rezerw utworzonych na poczet podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych. Według szacunków Spółki podjęte decyzje będą miały wpływ na wynik finansowy wypracowany w zamkniętym roku obrotowym w kwocie ok. 290 mln zł

W wyroku z 13 września 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych jest niedopuszczalne, gdyż nie są one obiektami budowlanymi (urządzeniami budowlanymi) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lecz przestrzenią w nieruchomości gruntowej lub w górotworze, powstałą w wyniku prac górniczych, co bezspornie wynika z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego oraz wyroki WSA Gliwice pozwoliły nam na podjęcie odpowiednich kroków prawnych, zmierzających do odzyskania niesłusznie pobranego podatku od podziemnych wyrobisk górniczych. Uwolniliśmy także pokaźną kwotę rezerw, która będzie teraz mogła zostać wykorzystana na bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki. Jestem przekonany o pomyślnych dla nas wyrokach lub decyzjach w kolejnych sprawach, które toczą się przed sądem lub Samorządowym Kolegium Odwoławczym w tej materii – komentuje Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.