Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

JSW notowana w ramach indeksu RESPECT

|   Relacje inwestorskie - wspólne

JSW w prestiżowym gronie spółek odpowiedzialnych społecznie

Jastrzębska Spółka Węglowa, spełniając restrykcyjne kryteria, znalazła się w gronie 21 spółek, które weszły w skład nowego portfela RESPECT. W ramach tego prestiżowego indeksu notowane są spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie oraz wyjątkowo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym.

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu RESPECT poddawane są szczegółowym audytom, powtarzanym co sześć miesięcy. Do indeksu kwalifikowane są spółki charakteryzujące się najwyższą płynnością, będące liderami w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników.

Obecność w indeksie RESPECT dowodzi, że JSW spełnia najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu – powiedział Jarosław Zagórowski, prezes JSW S.A. – Cieszymy się, że doceniono nasze konsekwentne działania, między innymi na rzecz środowiska naturalnego i społeczności lokalnych. Wejście do indeksu RESPECT jest też doskonałym podsumowaniem naszej rocznej obecności na giełdzie, gdyż pokazuje, że prowadzimy nienaganną politykę w zakresie ładu informacyjnego i relacji z inwestorami.

Indeks RESPECT stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów, gdyż daje gwarancję inwestycji
w spółki o dużej płynności i najwyższych standardach zarządzania. Podobne indeksy na światowych giełdach skupiają spółki będące liderami w zakresie etycznego prowadzenia biznesu, ochrony środowiska i szacunku dla praw człowieka. Pierwszym tego typu indeksem był wprowadzony w 1999 roku Dow Jones Sustainability Indexes.