Artykuł archiwalny

JSW naprawia szkody górnicze

W 2016 roku Jastrzębska Spółka Węglowa wyda na naprawę szkód górniczych prawie 55 mln złotych. Szkody zostaną usunięte w 887 obiektach.

fot. Dawid Lach

Zgodnie z prawem przedsiębiorca górniczy jest zobowiązany do naprawienie szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, a gdy jest to niemożliwe lub koszty rażąco przekraczałyby wielkość poniesionej szkody - do wypłaty odszkodowania. Wielkości szkody nie wyceniają przy tym pracownicy kopalni tylko niezależni  rzeczoznawcy, którzy dokonują tego zgodnie z obowiązującymi  ich standardami i procedurami. I nie chodzi tu tylko o same domy, ale także o grunty rolne i leśne, ponieważ kopalnia wypłaca odszkodowanie także za straty w zasiewach i plonach. Zarówno prace profilaktyczne, jak i te związane z usuwaniem szkód górniczych, są na bieżąco uzgadniane z lokalnymi samorządami i właścicielami prywatnych posesji. O naprawę czy też wypłatę odszkodowania nie trzeba walczyć w sądzie – w JSW 98 procent napraw odbywa się w drodze ugody zawartej między kopalnią a właścicielem nieruchomości. Tylko  około 2 procent spraw trafia do sądu, co jest niewielkim odsetkiem, biorąc pod uwagę o jak ważne i budzące emocje kwestie chodzi.

Do końca lipca tego roku spółka  wydała na prace naprawcze ponad 28 mln złotych. Kwota ta obejmuje zarówno odszkodowania za zniszczone budynki lub utracone plony, prace odwodnieniowe i hydrotechniczne, remonty chodników i dróg,  jak i wydatki na zabezpieczanie budynków przed wpływami eksploatacji górniczej. Ruch Borynia naprawił między innymi 10 budynków mieszkalnych za łączną kwotę 1,5 mln zł, a  Ruch Zofiówka wykonał remont chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Gogołowej i 2 budynków mieszkalnych za  2,9 mln zł.  KWK Pniówek wyremontowała tory kolejowe, drogi, cieki, sieci kanalizacyjne oraz 21 budynków mieszkalnych za łączną kwotę 13,9 mln zł. KWK Krupiński wykonała prace związane z remontem torów, cieków wodnych oraz 26 budynków mieszkalnych. Łączny koszt to 2,8 mln zł.  Kopalnia Budryk prowadziła remont torów JSK sp. z o.o. w Chudowie, rowu melioracyjnego i potoku Chudowskiego, 42 budynków mieszkalnych oraz lokalnej sieci melioracyjnej za łączną kwotę 3,9 mln zł. Natomiast kopalnia Knurów-Szczygłowice wykonała remont torów PKP i JSK, drogi gminnej i 53 budynków mieszkalnych za 4,9 mln zł.