Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

JSW – DOBRY SĄSIAD

|   Odpowiedzialny biznes

W tym roku Grupa JSW – będzie publikować elektroniczną wersję Zintegrowanego Raportu Rocznego za rok 2018, który będzie obejmował zagadnienia dotyczące zaangażowania społecznego oraz zrównoważonego rozwoju.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie tematem oraz dbałość o dobrą komunikację z interesariuszami, zdecydowaliśmy się jednak na wydanie trzech skróconych wersji raportu CSR skierowanych do określonych grup interesariuszy - społeczności lokalnych, pracowników i inwestorów.

Przedstawiamy Państwu pierwsze wydawnictwo skierowane do społeczności lokalnych, które zawiera podstawowe informacje, które mogą każdego zainteresować.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW prezentuje nie tylko charakter i skalę oddziaływania spółek grupy kapitałowej na otoczenie społeczne i przyrodnicze, ale także podsumowuje najważniejsze działania, które podjęła Grupa w minionym roku.