Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Jastrzębska Spółka Węglowa podsumowała pierwsze półrocze

Po sześciu miesiącach 2010 r. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wypracowała 411,5 mln zł.

Po uwzględnieniu obowiązkowej wpłaty z zysku od Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa w wysokości 68,6 mln zł zysk wynosi 343 mln zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wynik Spółki był ujemny i wynosił (-)305,7 mln zł. Obecne wyniki porównać można do 2008r., w którym Spółka za I półrocze wypracowała 300 mln zł zysku.

Od stycznia do czerwca tego roku kopalnie Spółki wydobyły łącznie 6 712,2 tys. ton węgla, tj. 53 698 ton/dobę. W porównaniu do wielkości zaplanowanych w PTE to o 345,8 tys. ton węgla mniej, co stanowi 95,1% realizacji planu.  W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego produkcja węgla netto była o 1 303,4 tys. ton wyższa, co oznacza wzrost o 24,1%. 

W I półroczu sprzedano 6 541,1 tys. ton węgla uzyskując przychody w wysokości 2 727 mln zł, przy średniej cenie sprzedaży węgla na poziomie 416,90 zł/tonę. Wyniki te są znacznie lepsze niż przewidywano na etapie budowania Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2010r. Sprzedano 200,7 tys. ton węgla więcej niż planowano (+3,2%), zaś uzyskana średnia cena sprzedaży jest o prawie 27% wyższa, co bezpośrednio przekłada się na wyższe przychody ze sprzedaży węgla. W porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży były o 78,6% wyższe, co daje kwotę 1,2 mld zł. 

863 mln złotych na konta gmin i instytucji

Od stycznia do czerwca Jastrzębska Spółka Węglowa wpłaciła na konta gmin i instytucji państwowych ponad 863 mln złotych. Za pośrednictwem urzędu skarbowego odprowadzany jest vat, a więc podatek od towarów i usług, który w tym okresie  wyniósł przeszło 293 mln złotych, podatek dochodowy od osób prawnych - w wysokości 39 mln złotych, wpłata z zysku - w wysokości 21 mln złotych.   

JSW SA - jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - w ciągu sześciu miesięcy przelała na konta urzędów skarbowych  ponad 88 mln zł. Spółka przekazała także gminom 15 mln złotych z tytułu podatku od nieruchomości. Niewiele mniej, bo 8 mln złotych - Jastrzębska Spółka Węglowa odprowadziła w   ramach opłaty eksploatacyjnej. Na Narodowy  Fundusz Ochrony Środowiska przekazał a z kolei 5 mln. zł. 
Każdego miesiąca JSW SA odprowadza składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia na konto tej instytucji przelano ponad 383 mln złotych, kolejne 10 mln złotych wpłacono do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Należy przypomnieć, że co miesiąc tworzona jest rezerwa na sporny podatek od podziemnych wyrobisk górniczych, która wraz z odsetkami za I półrocze wynosi 30,6 mln zł.

Nakłady na BHP

Nakłady poniesione na BHP w przeliczeniu na jednego zatrudnionego osiągnęły w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wysokość 11 151,4 zł.