Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Grupa JSW ulepsza standardy zarządzania

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjął Kodeks regulujący funkcjonowanie Grupy. Jego zapisy mają przyczynić się do usprawnienia i uporządkowania procesów związanych z zarządzaniem Grupą.

- Kodeks Grupy Kapitałowej jest swoistą „konstytucją” dostarczającą rozwiązania zarówno w zakresie zarządzania poszczególnymi podmiotami, jak i Grupą jako całością. Jego wdrożenie to dodatkowe wzmocnienie zasad ładu korporacyjnego, zapewniających wyważenie słusznych interesów większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy, a także element gwarantujący jeszcze większą przejrzystość naszej działalności - powiedział Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Kodeks to podstawowy dokument regulujący wewnętrzną organizację Grupy, który wprowadza jednolite procedury i porządkuje podział kompetencji oraz odpowiedzialności w strategicznych obszarach. U jego podstaw leży założenie, że interes poszczególnych członków Grupy jest tożsamy z interesem całej Grupy Kapitałowej. Zobowiązuje on spółki zależne do współdziałania w celu realizacji strategii i misji Grupy JSW, kreowania jej wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy oraz utrzymania spójności zarządzania.

Kodeks wszedł w życie 2 sierpnia i obowiązuje obecnie w JSW SA jako spółce dominującej. Poszczególne Spółki z Grupy będą stopniowo, na podstawie uchwał ich zgromadzeń przystępować do Grupy, tym samym akceptując postanowienia Kodeksu jako podstawy jej działalności.