Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

EC Radlin - ciepło dla mieszkańców Śląska

25 września br. na terenie koksowni Radlin, należącej do Grupy Kapitałowej JSW, zawarto porozumienie gwarantujące zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Radlina oraz KWK ROW Ruch Marcel. W uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy JSW KOKS SA, PGG SA, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz miastem Radlin uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. JSW KOKS SA przystępuje do realizacji projektu budowy nowoczesnej elektrociepłowni opalanej oczyszczonym gazem koksowniczym, która docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku EC Marcel, która jest własnością PGG.

fot. Mateusz Paszek

Elektrociepłownia Radlin będzie nowoczesną jednostką produkującą energię cieplną i elektryczną w kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, w jednym procesie technologicznym. EC Radlin spełni wszystkie wymagania Unii Eurpejskiej, a w szczególności konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, a nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny. Ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby PGG KWK ROW Ruch Marcel (21 MWt) oraz mieszkańców Radlina (16 MWt). Blok zużyje ok. 180 mln m sześciennych gazu koksowniczego rocznie.

- Gaz koksowniczy do tej pory zanieczyszczał środowisko, bo szedł  w powietrze. Nic z tego nie wynikało dla mieszkańców, tylko zanieczyszczenie środowiska. W gospodarce obiegu zamkniętego możemy wyeliminować emisję z niskich kominów. O to nam chodzi w Programie Czyste Powietrze - to jest czyste powietrze w konkrecie. Dokładnie o to chodzi w tej zielonej transformacji gospodarczej, idącej w kierunku coraz wyżej uprzemysłowionego kraju - Polski, która będzie korzystała z różnych dobrodziejstw rewolucji technicznej, technologicznej 4.0 – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycje Grupy JSW w znaczący sposób pozwalają rozwijać się Śląskowi. Skuteczna kooperacja rządu z samorządem jest w stanie zapewnić ich szybką realizację. Budowa Elektrociepłowni w Radlinie, to kolejny przykład dobrej współpracy na wielu szczeblach, dzięki której wygrywają przedsiębiorcy, region i jego mieszkańcy.

- Dzisiejsze porozumienie, to spełnienie jednego z moich marzeń, to sprawa, o którą walczyłem od wielu lat. Nowoczesna elektrociepłownia Radlin gwarantuje produkcję energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji. Zapewnimy ciepło, które będzie pewne i tanie, co jest bardzo ważne ze względów społecznych oraz ograniczymy niską emisję, czyli walczymy ze smogiem. Chciałbym podkreślić, że za dwa lata Jastrzębska Spółka Węglowa będzie samowystarczalna energetycznie, a nawet będziemy mogli niewielkie ilości energii sprzedawać na zewnątrz. To sprawa bardzo istotna, bo wpływa na poziom kosztów firmy – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW.

Nowa elektrociepłownia ma zostać zbudowana w 29 miesięcy zgodnie z podpisaną 12 czerwca br. umową z RAFAKO SA, wykonawcą obiektu. Budowa nowego zakładu polepszy stan środowiska oraz wpisze się w realizację programu „Czyste powietrze”. Zwiększy efektywność energetyczną zmniejszając jednocześnie uciążliwość środowiskową.

- JSW znajduje się w ekstraklasie branży wydobywczej, moim zadaniem jest, by pozostałe spółki weszły na wyższy poziom technologiczny, bezpieczeństwa i efektywności. Tego oczekują nie tylko pracownicy, ale cały region. Dzisiejsze wydarzenie  pokazuje, że realizacja tak ważnych inwestycji będących częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wpisuje się w proces transformacji sektora energetycznego – mówi Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Obecnie trwają ostatnie prace projektowe i niebawem wykonawcy wejdą na plac budowy, który położony jest w miejscu wyburzonej infrastruktury przemysłowej na terenie koksowni. Oddanie do eksploatacji EC Radlin wpłynie na poprawę efektywności energetycznej koksowni, a mieszkańcom Radlina zapewni sieciową dostawę ciepła. Nowe instalacje przyczynią się do ograniczenia emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych. Projekt Budowy Elektrociepłowni w Koksowni Radlin został wpisany w Program dla Śląska, który jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zawarte porozumienie dowodzi, że efektywna współpraca biznesu z samorządem jest możliwa i korzystna dla wszystkich zainteresowanych.