Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Czy będzie strajk o posiłki profilaktyczne? Dzisiaj referendum

Dzisiaj tj. 26 stycznia 2015 r. w kopalniach JSW rozpoczęło się dwudniowe referendum zorganizowane przez związki zawodowe JSW. Pracownicy JSW mają opowiedzieć się za potencjalnym strajkiem w sporze dotyczącym przywrócenia posiłków profilaktycznych tzw. flapsów dla pracowników powierzchni w tym dla pracowników administracji. Taki też jest formalny powód wszczęcia sporu zbiorowego.


Pracownicy JSW odpowiadają na pytanie, które nie odnosi się bezpośrednio do przedmiotu sporu: „Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno-strajkowej mającej na celu wycofanie się zarządu JSW S.A. z uchwał i decyzji, które pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?”

Zgodnie z § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych przez pracodawcę dotyczy tylko tych pracowników, którzy pracują pod ziemią i w warunkach szczególnie szkodliwych na powierzchni.

W związku z tym Zarząd w styczniu 2014 r. podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania posiłku profilaktycznego pracownikom powierzchni, w tym administracji, którzy nie spełniają wymogów Rozporządzenia. Co więcej, Rozporządzenie bardzo wyraźnie wskazuje tych pracowników, którym pracodawca powinien rekompensować wydatek energetyczny posiłkiem profilaktycznym, definiując nawet wysokość kilokalorii zużytych podczas pracy.   

Zarząd wychodzi z założenia, że rozwiązania uprawniające wszystkich pracowników kopalń i Zakładu Logistyki Materiałowej do posiłków profilaktycznych są sprzeczne z oczekiwaniami tych, którym posiłki profilaktyczne bezsprzecznie się należą,  albowiem stawiają na równi pracowników wykonujących prace związane z wysiłkiem fizycznym z tymi, którzy nie spełniają kryteriów Rozporządzenia Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami Zarządu, w JSW nie będzie zwolnień, likwidacji zakładów. Pensje pracownicze są wypłacane na czas. Także tzw. 14-tka za rok 2014 będzie wypłacona w całości lub w ratach jeszcze w lutym. Biorąc natomiast pod uwagę trudną sytuację na rynkach i brak perspektywy na wzrost cen węgla, Zarząd zaproponował w programie oszczędnościowym, aby uzależnić wypłatę m.in. tego dodatkowego świadczenia od wyników firmy, a model organizacyjny oprzeć na wzorcu kopalni Silesia (6-dniowy tydzień pracy kopalni i 5-dniowy tydzień pracy pracownika).

Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną branży górniczej i obawy pracowników o miejsca pracy, Zarząd apeluje do strony społecznej o rozsądek i nie podejmowanie działań zmierzających do wywołania strajku.

Zorganizowanie strajku w celu przywrócenia posiłku profilaktycznego  dla pracowników powierzchni m.in. administracji, którzy nie pracują w warunkach szczególnie szkodliwych, będzie skrajną nieodpowiedzialnością w stosunku do pracowników w obliczu trudnej sytuacji branży górniczej, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej.