Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Coraz więcej chętnych do pracy w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo

W spółce JSW Szkolenie i Górnictwo (Grupa JSW) chce pracować coraz więcej osób. Do końca września 2014 roku podania o pracę w SiG złożyło ponad sześć tysięcy osób, w tym ponad trzystu absolwentów szkół górniczych.

Aktualnie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej pracuje już 533 pracowników spółki Szkolenie i Górnictwo. Do końca roku SiG planuje zatrudnić kolejne dwieście osób.

Utworzona na początku roku spółka JSW Szkolenie i Górnictwo daje możliwość elastycznego zatrudniania wysoko kwalifikowanych specjalistów trafiających na rynek pracy z likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń. Spółka dba również o rozwój swoich pracowników, do tej pory 69 z nich podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.

Zasady zatrudniania i wynagradzania w nowej spółce są niemal identyczne jak w JSW z tą różnicą, że faktycznie, nowozatrudnieni nie otrzymają przywilejów w postaci 14-tki, jubileuszu i deputatu węglowego.  Po dwóch latach pracownik nabywa prawo do Barbórki, natomiast od początku otrzymuje posiłek regeneracyjny. Co ważne, z nowymi pracownikami zawierana jest umowa o pracę, a stawka dzienna jest taka sama jak w JSW. Z wyliczeń wynika, że po roku górnik zatrudniony w SiG  pracujący w przodku lub w ścianie zarobi ok 6300 zł brutto.  

W JSW zatrudnionych jest 26 795 pracowników, natomiast łącznie w całej Grupie Kapitałowej pracuje  ponad 34 tysiące osób.