Artykuł archiwalny

Budryk - kopalnia z przyszłością

Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Budryk przypomina dzisiaj wielki plac budowy. To tutaj powstaje najgłębszy w Polsce poziom 1290, modernizowany i rozbudowywany jest także zakład przeróbki mechanicznej węgla.

W sumie do 2014 roku na inwestycje w Budryku Jastrzębska Spółka Węglowa chce przeznaczyć ponad 958,6 milionów złotych.

Gigantyczne inwestycje, jakie Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi w kopalni Budryk są zapisane w strategii JSW. Gdy tylko kopalnia przeszła pod skrzydła JSW, eksperci ze spółki zdecydowali o budowie poziomu 1290 wraz z transportem poziomym i pionowym, wentylacją, systemem odmetanowania i klimatyzacją. Aby maksymalnie wykorzystać najcenniejsze złoża zdecydowano też o całkowitej modernizacji zakładu przeróbczego. Nic dziwnego 159 mln ton zasobów operatywnych, w tym 121 mln ton bardzo dobrego węgla koksowego typu 35 zalega w złożu kopalni "Budryk" w pokładach pomiędzy poziomem 1050 m a 1290 m. Dla kopalni "Budryk" oddanie do eksploatacji poziomu 1290 m ma bardzo istotne znaczenie. Dzięki temu będzie wydobywała wysokiej klasy węgiel koksowy typu 35, co znacznie zwiększy jej przychody. Ta inwestycja - której wartość sięga blisko 900 mln zł - przedłuży także żywotność kopalni i pozwoli jej utrzymać wielkość dobowego wydobycia w wysokości 12,8 tys. ton.

- Inwestycje nie zostały przerwane nawet wtedy, gdy Spółkę dotknął kryzys - mówi Piotr Chmiel, dyrektor KWK Budryk. - Przed wejściem Budryka w struktury JSW, inwestowano jedynie do poziomu amortyzacji, a to nie były takie kwoty , które zapewniałyby tak szybki rozwój kopalni - dodaje dyrektor Budryka.

Prace związane z budową poziomu 1290 idą pełną parą zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Na terenie kopalni wybudowano już 30-metrową wieżę wyciągową nad szybem II. W zakładzie przeróbczym kończona jest przebudowa węzła odwadniania i wyprowadzania produktów flotacji, powstaje także budynek stacji odwadniania odpadów flotacyjnych w prasach komorowych, które będą montowane jeszcze w sierpniu. Modernizacja zakładu przeróbczego pozwoli zwiększyć produkcję najcenniejszego węgla typu 35. Dzisiaj kopalnia ma ograniczone możliwości techniczne i jest w stanie wyprodukować jedynie 20 % węgla koksowego skupiając się przede wszystkim na mniej opłacalnym węglu energetycznym. Dzięki tej modernizacji kopalnia już w przyszłym roku będzie produkować 40 % węgla koksowego.

- Korzyści z przyłączenia kopalni Budryk do JSW czerpią obydwie strony. Spółka zyskała cenne złoże, kopalnia pieniądze na inwestycje. Samodzielna kopalnia nie byłaby w stanie udźwignąć tak poważnych inwestycji - mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW.