Walne Zgromadzenie - 2019

Zapis video z przebiegu obrad ZWZ JSW S.A. - kontynuacja w dniu 03.07.2019 r.


Zapis video z przebiegu obrad ZWZ JSW S.A. z dnia 26.06.2019 r.


Dokumenty przedkładane ZWZ:

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wzory formularzy: