Walne Zgromadzenie - 2017

Zapis video z przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2017 r.


Dokumenty przedkładane ZWZ

Zmiana porządku obrad ZWZ na wniosek Akcjonariusza 

Wzory formularzy: