Walne Zgromadzenie - 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 23.06.2016 r.

Zapis video z przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2016 r.


Materiały na ZWZ