Dane za 2019 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresZmiana 8:7
1Q 20141Q 20151Q 20161Q 20171Q 20181Q 2019
123456789
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 177,73 602,24 317,43 980,54 114,93 481,1-15,4%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 314,72 558,52 833,62 826,13 040,42 396,5-21,2%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton863,01 043,71 483,81 154,41 074,51 084,60,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton1 846,72 631,12 769,22 721,32 768,32 473,8-10,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 189,51 593,81 387,21 513,01 715,61 453,2-15,3%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton657,21 037,31 382,01 208,31 052,71 020,6-3,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN679,7894,6690,11 537,81 419,81 319,5-7,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN524,7656,8435,01 263,41 170,91 033,9-11,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN155,0237,8255,1274,4248,9285,614,7%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t440,78411,41313,58823,05682,50711,114,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t235,92220,19184,29197,78234,94277,1418,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 264,51 231,61 414,71 108,31 194,61 099,9-7,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 195,51 197,21 371,81 108,31 194,61 099,9-7,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton69,034,442,9----
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton904,8994,61 098,5656,7822,5718,5-12,6%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton556,5404,3670,6600,0753,4320,4-57,5%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton348,3590,3427,956,769,1398,1476,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 136,81 249,81 075,81 135,11 229,41 495,321,6%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t357,73346,94249,19285,18298,76429,5443,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN312,2229,8157,3133,5209,0341,863,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton1 015,6995,81 047,1838,1919,0826,0-10,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton964,8943,7858,8655,1849,0845,7-0,4%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN876,5780,7586,2774,71 029,91 101,67,0%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA713,67712,61573,931 036,221 052,101 173,6011,5%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton353,1168,9453,8388,6264,0210,4-20,3%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN136,4138,4145,5117,7127,8141,210,5%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t134,36139,16138,91140,93139,08170,9722,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN48,311,28,717,97,611,652,6%

Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2019 r.