Kalendarz

DataWydarzenie 
18 marca 2021Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. 
18 marca 2021Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2020 
20 maja 2021Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. 
19 sierpnia 2021Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. 
18 listopada 2021Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.