Dane kontaktowe w sprawie szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego

Dane kontaktowe w sprawie szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego

Odpowiedzialność za szkody powodowane ruchem zakładów górniczych przynależnych do JSW S.A. przyporządkowana jest terytorialnie do właściwości miejscowej poszczególnych zakładów. Udostępniona mapa zawierająca przebieg granic administracyjnych powiatów, miast i gmin oraz granic obszarów zakładów górniczych, pokazuje zakres właściwości miejscowej poszczególnych zakładów należących do JSW S.A.

Terytorialne zidentyfikowanie usytuowania obiektu uszkodzonego wskutek ruchu zakładu górniczego pozwala na wybranie właściwego adresata.

Korespondencję w sprawie odpowiedzialności za szkody powodowane ruchem Zakładów górniczych - KWK należących do JSW S.A. należy kierować na niżej wymienione adresy:

KWK “Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”

Ruch “Borynia” wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej prowadzi w granicach administracyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin: Mszana, Świerklany i Pawłowice.

Ruch “Zofiówka” wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej prowadzi w granicach administracyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin Mszana i Pawłowice.

Ruch “Jastrzębie” wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej prowadzi w granicach administracyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gminy Mszana.

Adres do korespondencji:

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6

Kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego pod numerem: 32 7565638

W związku ze zbyciem KWK „Jas-Mos” do SRK S.A. w Bytomiu, za szkody górnicze w obszarze Oddziału KWK „Jas-Mos” odpowiada SRK S.A.

KWK “Bzie-Dębina” w budowie

KWK “Bzie-Dębina” w budowie wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej prowadzi w granicach administracyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Adres do korespondencji:

KWK „Bzie-Dębina” w budowie
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1

Kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego pod numerem: 32 7565638

Sprawy związane ze szkodami wynikającymi z ruchu zakładu górniczego kopalni „Bzie- Dębina” w budowie na obecnym etapie będą załatwiane przez służby techniczne Ruchu Zofiówka kopalni zespolonej.

KWK “Budryk”

Realizuje wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w granicach Miast: Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów oraz gmin Ornontowice i Gierałtowice.
Adres do korespondencji:

KWK „Budryk”
43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 10

Kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego pod numerem: 32 7698539

KWK “Knurów-Szczygłowice”

Realizuje wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w granicach Miast: Czerwionka-Leszczyny, Knurów i Gliwice oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice.

Adres do korespondencji:

KWK „Knurów-Szczygłowice”
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1

Kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego pod numerem: 32 7185613

KWK “Krupiński” – kopalnia zbyta z dniem 31.03.2017 r. do SRK S.A.

W związku ze zbyciem KWK „Krupiński” do SRK S.A. w Bytomiu, za szkody górnicze w obszarze Oddziału KWK „Krupiński” odpowiada SRK S.A.

Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej odbywało się w granicach Miasta Żory oraz gmin Suszec i Orzesze.

KWK “Pniówek”

Realizuje wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w granicach Miast Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz gmin: Pawłowice, Suszec i Pszczyna.

Adres do korespondencji:

KWK „Pniówek”
43-251 Pawłowice, ul. Krucza 18

Kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego pod numerem: 32 7562538