Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Tomasz Cudny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Tomasz Cudny

Prezes Zarządu 
p. o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

Obszary zarządzania:

  • Kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: organizacji i zarządzania, bezpieczeństwa, komunikacji i PR, prawnym, audytu i kontroli, inwestycji strategicznych oraz jakości. 
  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: rozwoju i innowacji, nadzoru korporacyjnego, compliance, strategii oraz odmetanowania i zarządzania mediami energetycznymi.

Ukończył studia o specjalności Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Po ukończeniu studiów pracował w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stażysty do Kierownika Działu Robót Górniczych, Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Pracował w oddziałach wydobywczych robót przygotowawczych oraz likwidacji i zbrojeń. Współtworzył sposób eksploatacji silnie nachylonego pokładu węgla, oraz wraz z zespołem opracował możliwości utrzymania wyrobisk korytarzowych w sąsiedztwie zrobów.

W latach 2007-2010 pracował jako Główny Specjalista w Zespole Logistyki i Przetargów w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW S.A.) Następnie pełnił funkcje kierownicze w KWK Murcki-Staszic oraz w KWK Wujek. W 2016 roku został Prezesem Zarządu KHW S.A., a w 2017 roku Prezesem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., gdzie pracował do 2018 roku. W latach 2019-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Wydobycie S.A.