Tomasz Cudny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Tomasz Cudny

Prezes Zarządu 

Obszary zarządzania:

  • Kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: organizacji i zarządzania, prawnym (w tym compliance), bezpieczeństwa, prasowym, audytu, kontroli, nadzoru korporacyjnego i ochrony danych osobowych.

Ukończył studia o specjalności Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Po ukończeniu studiów pracował w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stażysty do Kierownika Działu Robót Górniczych, Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Pracował w oddziałach wydobywczych robót przygotowawczych oraz likwidacji i zbrojeń. Współtworzył sposób eksploatacji silnie nachylonego pokładu węgla, oraz wraz z zespołem opracował możliwości utrzymania wyrobisk korytarzowych w sąsiedztwie zrobów.

W latach 2007-2010 pracował jako Główny Specjalista w Zespole Logistyki i Przetargów w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW S.A.) Następnie pełnił funkcje kierownicze w KWK Murcki-Staszic oraz w KWK Wujek. W 2016 roku został Prezesem Zarządu KHW S.A., a w 2017 roku Prezesem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., gdzie pracował do 2018 roku. W latach 2019-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Wydobycie S.A.