Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Sebastian Bartos

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Sebastian Bartos

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu

Obszar zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: handlu węglem, handlu koksem i węglopochodnymi, prognoz i analiz handlowych oraz spedycji.

Ukończył studia o specjalności Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), stypendysta na uczelni Fachhochschule Frankfurt am Main (marketing oraz prawo gospodarcze - Wydział Ekonomiki Przedsiębiorstw).
Absolwent studiów Executive MBA. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Nowoczesnych Metod Zarządzania i Technologii w Koksownictwie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. od pracy w redakcji gazety giełdowej „Die Telebörse” Grupy Handelsblatt we Frankfurcie nad Menem. Od roku 2002 związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. W Biurze Handlu w spółce Polski Koks S.A., a następnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej począwszy od Specjalisty ds. Handlu po Dyrektora Biura Handlu Koksem i Węglopochodnymi.

Od początku kariery zawodowej w Grupie JSW S.A. związany z handlem, na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli odpowiedzialny za sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej JSW, tj. węgla koksującego, koksu, węglopochodnych, węgla energetycznego oraz logistykę i analizy rynkowe.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe oraz unikalną wiedzę w zakresie handlu surowcami masowymi na bardzo zmiennych i wymagających rynkach, znajomość specyfiki odbiorców  oraz zmian obecnie zachodzących w sektorze stalowniczym w Europie i na świecie.

Uczestnik oraz prelegent wielu specjalistycznych konferencji surowcowych w Polsce i na świecie. Włada biegle językiem niemieckim oraz angielskim.