Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Społecznego dialogu pracy” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z Jastrzębską Spółką Węglową SA związany niemal od początku jej istnienia, bo od 1995 roku. Od maja 1995 r. do sierpnia 1999 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego, a następnie w latach 1999 – 2009 Dyrektora ds. Pracy KWK „Borynia”.